51 ikinci geri
1 dakika 31 ikinci geri
1 dakika 45 saniye geri
2 dakika 15 saniye geri
3 dakika 1 ikinci geri
örneğin: eşanlamlı kelime "su", eşanlamlı kelime "anne", eşanlamlı kelime "ev"